3 juli 2012

Sökte lesboasyl -fick barn och PUT


Sökte lesboasyl -fick barn och PUT

Galina från Uzbekistan ville ha asyl för att hon har haft ett lesbiskt förhållande. Inför migrationsdomstolen anför Galina att:
“Det finns uppgifter från svenska regeringen som bekräftar att homosexuellt umgãnge är straffbart i Uzbekistan och kan ge fägelse i upp til tre år. Då homosexualitet är ett lagbrott är det högst troligt att polisen har nonchalerat hennes polisanälan. Det är därför inte möjligt att erhålla något skydd från hemlandets myndigheter. Inte heller är homosexuella socialt accepterade. Detta gör hennes uppgifter om trakasserier från vänner ocb andra i omgivningen  som högst sannolika.”
I likhet med Migrationsverket tycker dock inte migrationsdomstolen att hennes påståenden om lesbotrakasserier är tillräckliga för asyl. Dock har hon inför förhandlingen i migrationsdomstolen hunnit med att skaffa barn med en svensk man och får permanent uppehållstillstånd av den anledningen. I Uzbekistan har hon två andra underåriga barn sedan tidigare med en annan man. Inför migrationsdomstolen har Galina valt att plocka fram sitt riktiga pass där hon har ett annat efternamn och är född två år tidigare än hon tidigare uppgett.
Läs domen

Inga kommentarer: